2016 ESTATE SAUVIGNON BLANC

94-points Wine Enthusiast
95-points Wine & Spirits

2015 ESTATE SAUVIGNON BLANC

93-points Wine Enthusiast
93-points Robert Parker's Wine Advocate

2013 ESTATE SAUVIGNON BLANC

91-points Tanzer’s International Wine Cellar
90-points Wine and Spirits   
91-points Antonio Galloni / Vinous      

2016 OLD VINE SAUVIGNON BLANC

91-points Robert Parker’s Wine Advocate

2015 OLD VINE SAUVIGNON BLANC

93-points Robert Parker’s Wine Advocate

2017 ESTATE CHARDONNAY

94-points Wine Enthusiast
93-points Jeb Dunnuck
91-points Antonio Galloni / Vinous

2016 ESTATE CHARDONNAY

91-points Robert Parker’s Wine Advocate

2015 ESTATE CHARDONNAY

91-points Wine Enthusiast
90-points Robert Parker’s Wine Advocate
92-points Antonio Galloni / Vinous
90-points Wine Spectator

2014 ESTATE CHARDONNAY

91-points Robert Parker’s Wine Advocate
92-points Antonio Galloni / Vinous

2013 ESTATE CHARDONNAY

93-points Wine Spectator
93-points Wine Enthusiast
92-points Antonio Galloni / Vinous

2012 ESTATE CHARDONNAY

91-points Robert Parker's Wine Advocate
91-points Tanzer's International Wine Cellar
90-points Antonio Galloni / Vinous
90-points Wine Spectator

2016 CHARDONNAY LITTLE HILL

94-points Robert Parker’s Wine Advocate

2016 CHARDONNAY RACHAEL’S VINEYARD

96-points Robert Parker’s Wine Advocate

2015 CHARDONNAY RACHAEL’S VINEYARD

96-points Robert Parker’s Wine Advocate
95-points Antonio Galloni / Vinous

2014 CHARDONNAY RACHAEL’S VINEYARD

96-points Robert Parker’s Wine Advocate
92+-points Antonio Galloni / Vinous

2013 CHARDONNAY RACHAEL’S VINEYARD

95-points Robert Parker’s Wine Advocate
93+-points Antonio Galloni / Vinous

2012 CHARDONNAY RACHAEL’S VINEYARD

95-points Robert Parker’s Wine Advocate
94-points Tanzer’s International Wine Cellar
94-points Antonio Galloni / Vinous

2016 CHARDONNAY RIVER BLOCK

93-points Robert Parker’s Wine Advocate
93-points Wine Spectator

2015 CHARDONNAY RIVER BLOCK

93-points Robert Parker’s Wine Advocate
92-points Wine Spectator
94-points Antonio Galloni / Vinous

2014 CHARDONNAY RIVER BLOCK

94-points Wine Enthusiast
93-points Robert Parker’s Wine Advocate
94-points Antonio Galloni / Vinous
94-points Wine Spectator

2013 CHARDONNAY RIVER BLOCK

93-points Robert Parker’s Wine Advocate
93-points Antonio Galloni / Vinous

2012 CHARDONNAY RIVER BLOCK

93-points Robert Parker’s Wine Advocate
92-points Tanzer’s International Wine Cellar
92-points Antonio Galloni / Vinous

2016 CHARDONNAY SOUTH RIVER

94-points Robert Parker’s Wine Advocate

2015 CHARDONNAY SOUTH RIVER

94-points Robert Parker’s Wine Advocate
94-points Antonio Galloni / Vinous

2014 CHARDONNAY SOUTH RIVER

96-points Wine Enthusiast
95-points Robert Parker’s Wine Advocate
94-points Antonio Galloni / Vinous

2013 CHARDONNAY SOUTH RIVER

94-points Robert Parker’s Wine Advocate
92-points Antonio Galloni / Vinous

2012 CHARDONNAY SOUTH RIVER

94-points Robert Parker’s Wine Advocate
93-points Tanzer’s International Wine Cellar
91-points Antonio Galloni / Vinous

2016 CHARDONNAY SWEETWATER

94-points Robert Parker’s Wine Advocate

2015 CHARDONNAY SWEETWATER

96-points Robert Parker’s Wine Advocate
96-points Antonio Galloni / Vinous

2014 CHARDONNAY SWEETWATER

96-points Wine Enthusiast
96-points Robert Parker’s Wine Advocate
95-points Antonio Galloni / Vinous

2013 CHARDONNAY SWEETWATER

95-points Robert Parker’s Wine Advocate
93-points Antonio Galloni / Vinous

2012 CHARDONNAY SWEETWATER

94-points Robert Parker’s Wine Advocate
93-points Tanzer’s International Wine Cellar
92-points Antonio Galloni / Vinous

2016 ESTATE PINOT NOIR

90-points Robert Parker’s Wine Advocate

2015 ESTATE PINOT NOIR

90-points Robert Parker’s Wine Advocate
90-points Antonio Galloni / Vinous
93-points Wine Spectator
91-points Wine Enthusiast

2014 ESTATE PINOT NOIR

91-points Wine Enthusiast
90-points Robert Parker’s Wine Advocate
92-points Antonio Galloni / Vinous

2013 ESTATE PINOT NOIR

(88-90)-points Robert Parker’s Wine Advocate
91-points California Grapevine

2012 ESTATE PINOT NOIR

91-points Tanzer’s International Wine Cellar

2016 PINOT NOIR BIG HILL

97-points Robert Parker’s Wine Advocate

2016 PINOT NOIR LITTLE HILL

95+-points Robert Parker’s Wine Advocate

2015 PINOT NOIR LITTLE HILL

93-points Robert Parker’s Wine Advocate
92-points Antonio Galloni / Vinous
91-points Wine Spectator

2014 PINOT NOIR LITTLE HILL

96-points Robert Parker’s Wine Advocate
94-points Antonio Galloni / Vinous
92-points Wine Spectator
94-points Wine Enthusiast

2013 PINOT NOIR LITTLE HILL

(92-94+)-points Robert Parker’s Wine Advocate
94-points Antonio Galloni / Vinous

2012 PINOT NOIR LITTLE HILL

95-points Robert Parker’s Wine Advocate
93-points Tanzer’s International Wine Cellar
93-points Antonio Galloni / Vinous

2016 PINOT NOIR RIVER BLOCK

94+-points Robert Parker’s Wine Advocate

2015 PINOT NOIR RIVER BLOCK

95+-points Robert Parker’s Wine Advocate
94-points Antonio Galloni / Vinous
94-points Wine Spectator

2014 PINOT NOIR RIVER BLOCK

94+-points Robert Parker’s Wine Advocate
94-points Antonio Galloni / Vinous
94-points Wine Spectator
95-points Wine Enthusiast

2013 PINOT NOIR RIVER BLOCK

(93-95)-points Robert Parker’s Wine Advocate
93-points Antonio Galloni / Vinous

2012 PINOT NOIR RIVER BLOCK

94-points Robert Parker’s Wine Advocate
93-points Tanzer’s International Wine Cellar
92-points Antonio Galloni / Vinous

2016 PINOT NOIR SWEETWATER

93-points Robert Parker’s Wine Advocate

2015 PINOT NOIR SWEETWATER

93-points Robert Parker’s Wine Advocate

2014 PINOT NOIR SWEETWATER

94-points Robert Parker’s Wine Advocate
92-points Antonio Galloni / Vinous
91-points Wine Spectator
93-points Wine Enthusiast

2013 PINOT NOIR SWEETWATER

(90-93)-points Robert Parker’s Wine Advocate
92-points Antonio Galloni / Vinous

2012 PINOT NOIR SWEETWATER

93-points Robert Parker’s Wine Advocate
92-points Tanzer’s International Wine Cellar
91-points Antonio Galloni / Vinous

2016 PINOT NOIR THREE CORNER

96-points Robert Parker’s Wine Advocate

2015 PINOT NOIR THREE CORNER

97+-points Robert Parker’s Wine Advocate
93-points Antonio Galloni / Vinous

2014 PINOT NOIR THREE CORNER

95-points Robert Parker’s Wine Advocate
95-points Antonio Galloni / Vinous
93-points Wine Spectator
94-points Wine Enthusiast

2013 PINOT NOIR THREE CORNER

(93-95+)-points Robert Parker’s Wine Advocate
94-points Antonio Galloni / Vinous

2012 PINOT NOIR THREE CORNER

96-points Robert Parker’s Wine Advocate
93-points Tanzer’s International Wine Cellar
93-points Antonio Galloni / Vinous

2016 PINOT NOIR WEST BLOCK

97+-points Robert Parker’s Wine Advocate

2015 PINOT NOIR WEST BLOCK

98+-points Robert Parker’s Wine Advocate
94-points Antonio Galloni / Vinou

2014 PINOT NOIR WEST BLOCK

97-points Robert Parker’s Wine Advocate
94+-points Antonio Galloni / Vinous

2013 PINOT NOIR WEST BLOCK

(91-93+)-points Robert Parker’s Wine Advocate
91+-points Antonio Galloni / Vinous

2012 PINOT NOIR WEST BLOCK

96-points Robert Parker’s Wine Advocate
94-points Tanzer’s International Wine Cellar
94-points Antonio Galloni / Vinous